so De Watertoren

Home Portfolio so De Watertoren
os-de-watertoren-brielle-hr-1
so De Watertoren

Jouw klim naar de toekomst

De school heeft de onderwijsdoelen ZML gebruikt om de leergebieden te definiëren. Het digitale leerlingvolgsysteem is hierop gebaseerd. De leergebieden bestrijken alle schooljaren (dus van 4 tot 20 jaar). Voor elke leerling worden doelen vastgesteld met betrekking tot de vakken taal, lezen, rekenen, oriëntatie op ruimte en tijd, leren leren, sociale competentie, bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt het ontwikkelingsperspectiefplan jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.

Er wordt tweemaal per week bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht

We hebben ook een mooi speellokaal, dit wordt gebruikt voor:

  • voor extra  bewegingsonderwijs.
  • voor therapie zoals kinderoefentherapie en psychomotorische therapie.
  • voor bewegen op muziek.
De Rik 22a
3232 LA  Brielle
Telefoon: 0181 411770
E-mail: info.sodewatertoren@primovpr.nl