sbo De Windroos

Home Portfolio sbo De Windroos
obs-de-windroos-locatie-bolwerk-hr-2
sbo De Windroos

Welkom op de schoolpagina van De Windroos

Missie
De Windroos biedt passend onderwijs in een uitdagende leeromgeving!

Visie
Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende onderwijskundige inzichten en  nieuwe wetgeving, verandert de opdracht van De Windroos ingrijpend.

Onze school staat midden in deze veranderende maatschappij en wil hierin een actieve rol vervullen.

We zien het als onze opdracht om met onze leerlingen uitdagingen en kansen te creëren zodat zij zich vanuit hun mogelijkheden ontwikkelen en op een positieve wijze kunnen deelnemen aan die steeds veranderende maatschappij.

Binnen ons onderwijsconcept vormen de basisbehoeften competentie, autonomie en relatie het uitgangspunt voor ons handelen. Doel is dat kinderen hun basisvaardigheden ontwikkelen, gerelateerd aan de kerndoelen voor het primair onderwijs. Van oudsher hebben wij oog voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en bieden op hen afgestemd onderwijs. We hebben hoge realistische verwachtingen van onze leerlingen en bespreken deze met de leerlingen en de ouders.

Om hieraan tegemoet te komen kunnen de leerkrachten bepalen in welke ontwikkelingsfase de leerlingen zich bevinden en hebben zij inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen, zodat zij hen op een passende, uitnodigende en stimulerende wijze begeleiden.

We creëren daarbij een rijke, betekenisvolle en uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat. Bij de organisatie van ons onderwijs  nemen we als uitgangspunt dat de kwaliteiten en voorkeuren van het personeel op een zo efficiënt mogelijke wijze worden benut. Uitgaande van gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt de inzet van het personeel in onderling overleg bepaald, evenals de groeperingwijze van de leerlingen.

Ons streven is een lerende organisatie te zijn, waarbij iedereen van en met elkaar leert.

Bolwerk 46
3221 VJ Hellevoetsluis
Telefoon: 0181 312121
E-mail: windroos@primovpr.nl
Brasem 32
3225 AJ Hellevoetsluis
Telefoon: 0181 – 712311
E-mail: windroos@primovpr.nl