obs ’t Want

Home Portfolio obs ’t Want
want
obs ’t Want

“Leren en presteren met plezier!”

Obs ‘t Want is de enige basisschool in de dorpskern van Zwartewaal in de gemeente Brielle. Kinderen van alle gezindten zijn bij ons welkom. Onze openbare basisschool staat voor kwaliteit, zorgzaamheid en een prettige sfeer. Onze school staat middenin de samenleving en wil kinderen helpen zelf hun weg te zoeken in deze samenleving. Zo kunnen zij zich als mens ontplooien en een eigen plaats verwerven in de maatschappij. Met respect voor de overtuiging van anderen en de mogelijkheid om ‘anders’ te zijn .

In veiligheid opvoeden tot zelfstandigheid vormt bij ons de leidraad voor het pedagogisch klimaat, waar het kind met plezier naar toe gaat en waar leren als prettig wordt ervaren.
Leren in de breedste zin van het woord en een goede relatie tussen leerkracht en leerling staan hierbij centraal. We willen een school zijn, waar ieder individu telt en waarin we structureel binnen het klassikaal onderwijs rekening proberen te houden met de verschillen die er tussen kinderen zijn. De uitgangspunten van ons onderwijs zijn te vinden in het model Adaptief Onderwijs.

De kern van dit model bestaat uit een drietal begrippen:

  • Competentie (het geloof en plezier in eigen kunnen).
  • Autonomie (het gevoel van onafhankelijkheid, iets kunnen zonder hulp).
  • Relatie (het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan).

In ons schoolgebouw werken wij samen met de Peuterspeelzaal van de Kinderkoepel en wordt de tussenschoolse en buitenschoolse opvang verzorgd door De Bonte Vlinder. Ook kunnen dyslectische kinderen, indien geadviseerd, gebruik maken van Kurzweil.
Het team van obs ‘t Want vindt het belangrijk om een goede leeromgeving en een prettige sfeer voor ieder kind te realiseren. Onze missie is dan ook: ‘Leren en presteren met plezier!’

Marzena van der Toorn, directeur
Christien Zwanenburg, adjunct directeur

Schoolstraat 3
3238 AP  Zwartewaal
Telefoon: 0181 663258
E-mail: want@primovpr.nl