obs Mildenburg

Home Portfolio obs Mildenburg
mildenburg
obs Mildenburg

Kanjer van een school!

Gelegen aan de rand van het Mildenburgbos, op een prachtige plek in Oostvoorne, staat basisschool Mildenburg. Onze school staat open voor alle leerlingen, ieder kind is van harte welkom. Het sociale aspect op obs Mildenburg is belangrijk; school moet een plek zijn waar je als kind met plezier naar toe gaat omdat er op sociaal vlak ook heel veel te leren is.

Samen werken, samen ontdekken, samen fouten maken, samen feesten vieren, elkaar uitdagen en elkaar in elkaars waarde laten. Op school leer je ook omgaan met teleurstellingen en successen, leer je risico’s nemen en leer je van je fouten. Obs Mildenburg heeft daarvoor als enige school in de regio, een officiële licentie als Kanjerschool. De Kanjerlessen zijn een wekelijks terugkerend onderdeel in ons onderwijsprogramma van groep 1 t/m 8. Kortom, een kanjer van een school!

Achter ieder kind staan ouders/verzorgers. We vinden het vanzelfsprekend dat ouders meegenomen worden bij de ontwikkeling van hun kind op school. Wij zien hen als belangrijke partners. Samenwerken met ouders is een voorwaarde om het beste uit een kind te halen.

Op onze school bieden we verder:

  • Engels vanaf groep één (My Little Island, Discovery Island)
  • Gerichte aandacht voor mediawijsheid en ICT
  • Een leerlingenraad die mag meepraten over ontwikkelingen
  • Voor- en tussenschoolse opvang, gerund door de overblijfcommissie
  • Een enthousiaste ouderraad
  • Vakleerkracht gymnastiek
  • Bibliotheek op School
  • Kritische leerkrachten met een open mind en hart voor hun vak
  • Natuurlijk schoolplein met voldoende speel- en leerruimte

Ik ontmoet u graag voor een rondleiding!

Esther de Fuijk, locatieleider obs Mildenburg

Mildenburglaan 6
3233 AS Oostvoorne
Telefoon: 0181-482799