obs Meester Eeuwout

Home Portfolio obs Meester Eeuwout
obs-meester-ewout-brielle-hr-3
obs Meester Eeuwout

‘Samen Werken aan Talent’

In het historische centrum van Brielle is de Meester Eeuwout gevestigd in het prachtige nieuwe schoolgebouw. Ons doel is om kinderen na afronding van groep acht de buitenwereld tegemoet te laten treden met een nieuwsgierige, leergierige en open blik en uitgestoken hand. Dit bereiken wij vanuit onze kernwaarden: respect, creativiteit, maatwerk, brede ontwikkeling, zelfstandigheid, samenwerken en kwaliteit.

Wij vinden het erg belangrijk om onze kinderen een goede basis te geven, zodat ze met succes de middelbare school kunnen voortzetten en goed kunnen functioneren in de maatschappij. Hieraan besteden wij veel tijd en aandacht.

Onze leerlingen onderscheiden zich door hun goede werkhouding, het vermogen zelfstandig te kunnen werken, hun prettige en constructieve manier van samenwerken, het goed kunnen plannen van (huis)werk, hun creatieve denkvermogen, hun positieve zelfbeeld en hun goed ontwikkelde sociaal gedrag.

Uiteraard wordt op onze school hard gewerkt om op een zo hoog mogelijk cognitief niveau te komen. Dit niveau is voor elke leerling verschillend, elke leerling is immers een individu.

Naast de gebruikelijke vakken, bieden wij een zeer breed onderwijsaanbod met onder andere:

  • Engels vanaf groep 1.
  • Maatwerk via digitaal onderwijsplatform Snappet tabletonderwijs (elk kind een eigen tablet).
  • Goede voor- en tussen- en naschoolse opvang; uw kind kan terecht van 7.30 tot 18.30 uur.
  • Wij stimuleren creativiteit en ondernemerschap. Bovendien hebben wij een schoolband.

Wilt u meer weten, wij vertellen u er graag meer over!

Caroline Stenneken, directeur

M.H. Trompstraat 24b
3231 XP  Brielle
0181 – 412 086