obs De Wateringe

Home Portfolio obs De Wateringe
obs-de-wateringe-hr-1
obs De Wateringe

Onderwijs en opvang gaan hand in hand

Obs De Wateringe is gelegen in de wijk Nieuw Helvoet. Op deze school hechten wij waarde aan veiligheid, samenwerking en betrokkenheid van leerlingen, ouders en de wijk. Leren in eigenheid staat op deze school centraal. Leren om samen te leven, werken en te ontwikkelen.

Onze school kent een high performance principe. Wij geven excellent onderwijs waarbij we steeds kijken hoe het beter kan en de lat steeds hoger leggen.

Als onderdeel van het integrale kindcentrum (IKC) met de naam Waterwiebels, gaat onderwijs en opvang hand in hand. Dat houdt in dat er een verbinding is tussen opvang en onderwijs. We zijn nog volop bezig met het vorm geven aan het IKC waar kinderen komen om te spelen, te leren en te ontmoeten.

Schakelklas nieuwkomers
De schakelklas nieuwkomers maakt onderdeel uit van onze school. In de schakelklas nieuwkomers bieden wij kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen een veilige leeromgeving om de Nederlandse taal te leren. Deze kinderen spreken nog niet voldoende Nederlands om deel te kunnen nemen aan het onderwijs in een reguliere klas. Schakelklas leerlingen leren in gemiddeld een jaar tijd de Nederlandse taal .

Wilt u meer weten over obs De Wateringe, de schakelklas nieuwkomers of de pilot-IKC? Neemt u dan contact op met onze school, wij informeren u graag!

Sylvain Bogerd, directeur
Karine de Jong, locatieleider

Bremstraat 1 (groep 3 t/m 8 en schakelklas)
Bremstraat 3 (VVE en groep 1 en 2)
3222 XA  Hellevoetsluis
Tel.efoon: 0181 312155
Email: wateringe@primovpr.nl