obs De Vliegerdt

Home Portfolio obs De Vliegerdt
vliegerdt
obs De Vliegerdt

‘Een brede basis voor je toekomst!’

Op onze kleinschalige school kennen we elke leerling. De school staat midden in het dorp Abbenbroek. Met een digitaal onderwijsplatform Snappet 3.0, bieden wij onderwijs op maat zodat elk kind wordt uitdaagd het beste uit zichzelf te halen.

Door onze kinderen jaarlijks met negen diverse thema’s in aanraking te laten komen, bieden wij een brede basis die ze voorbereidt op de maatschappij. De negen thema’s zijn:

  1. Gezondheid: lichamelijke en geestelijke gezondheid.
  2. Kunst: kennismaken en ervaring opdoen met diverse kunstvormen en uitingen.
  3. Milieu: Oog hebben/krijgen voor het groen (milieu)
  4. Veiligheid: aanleren van vaardigheden en houdingen betreffende persoonlijke en gemeenschappelijke veiligheid.
  5. Communicatie: toepassen van mondelinge en schriftelijke communicatie.
  6. Lerend organiseren: vaardigheden op het gebied van organiseren.
  7. Kennismaken met en uitvoeren van ‘administratieve’ en ‘economische’ activiteiten.
  8. ICT-vaardigheden op het gebied van multimedia.
  9. Kennismaken met en ervaring opdoen met de technische, natuurkundige en biologische wereld.

Verder besteden wij veel aandacht aan het leren ‘samenwerken’. Dit doen we niet alleen in de groepen zelf maar ook groepsoverstijgend. Dagelijks maken veel kinderen gebruik van tussenschoolse opvang bij ons op school.

Wilt u meer weten, neemt u dan een kijkje op onze website!

Ger Heijden, directeur

Achterweg z.z. 2
3216 AB  Abbenbroek
Telefoon: 0181-662559