Van harte welkom bij PRIMOvpr.

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio

PRIMOvpr wordt gevormd door de reguliere openbare basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs, alsmede een school voor speciaal onderwijs in Voorne, Putten en regio. Het bestuur draagt zorg voor een prettige leeromgeving waar kinderen optimaal talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Wie zijn wij?
Onderwijsgroep PRIMOvpr, de stichting voor openbaar primair onderwijs op Voorne Putten en Regio is op 1 januari 2006 opgericht. Er zijn 21 scholen, die deel uitmaken van PRIMOvpr, 18 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Op deze scholen ontvangen dagelijks ruim 4000 leerlingen goed onderwijs verzorgd door ongeveer 400 gemotiveerde leerkrachten.

jump
Wat verbindt ons? Samenwerken aan goed en passend onderwijs
boek

 

Missie

Waar staan we voor?
Op onze scholen zijn alle leerlingen welkom. Als onderwijsgroep willen willen wij rechtvaardige kansen bieden aan alle kinderen, ongeacht achtergrond en milieu. Onze scholen hebben hoge verwachtingen van kinderen en garanderen goed onderwijs.

Ons onderwijs streeft drie onderwijsdoelen na, te weten het aanleren van kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn.

Visie

Waar gaan we voor?
Om dit te bereiken, willen de vier besturen in het basisonderwijs op Voorne-Putten samenwerken om hun wettelijke en maatschappelijk opdracht zo goed mogelijk uit te voeren: elk kind op Voorne-Putten heeft immers recht op goed passend onderwijs, zodat elk kind goed wordt voorbereid op de toekomst.

Scholen moeten hiertoe samenwerken met elkaar, met ouders en met andere leden van de gemeenschap om de educatieve ervaring van de kinderen te optimaliseren. Scholen spelen een belangrijke rol in het toekomstige succes van het leven van leerlingen en hun gemeenschap. We willen jonge mensen een fundament geven waarop zij uit kunnen groeien tot actieve en verantwoordelijke (wereld)burgers, die de samenleving om hen heen begrijpen en die in staat zijn het verschil te maken in die samenleving

Niet alleen bestuurders maar ook de directeuren van de vier besturen geloven dat het best mogelijke onderwijs kan worden verkregen als alle energie en aandacht uitgaat naar het verder verbeteren van het onderwijs: “elke dag samen een beetje beter”. Daarvoor is ontschotting nodig en samenwerking in plaats van concurrentie.

Directeuren hebben deze wens in oktober 2018 vastgelegd in een intentieverklaring. Hierin onderschrijven zij dat ze het onderwijs in onze regio een kwaliteitsimpuls willen geven en pleiten voor een verdergaande bestuurlijke samenwerking, waardoor een vrij verkeer van kennis, kunde, personeel en en leerlingen mogelijk is. Daar gaan we voor!